Olimpiada Wiedzy

o Żywieniu i Żywności

Biblioteczka Olimpijska

Seria książek dotyczących tematyki wiodącej

więcej


Zbiór pytań i zadań

Książeczki zawierają testy z zawodów II i III stopnia Olimpiady

więcej


Warto przeczytać

Wybrane artykuły naukowe dotyczące tematyki wiodącej

więcej

Informator o XXVI Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności

pobierz

Program XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

pobierz

Regulamin XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

pobierz


Terminarz

  • Do 30 czerwca 2021 r. – zamieszczenie na stronie www wytycznych do kolejnej edycji Olimpiady.
  • Do 30 września 2021 r. – zgłoszenie do właściwego Okręgu udziału szkoły w Olimpiadzie.
  • Do 5 października 2021 r. zgłoszenie przez Komisje Okręgową do Komitetu Głównego gotowości przeprowadzenia zawodów II stopnia.
  • I etap (szkolny) - II dekada października 2021.
  • W ciągu siedmiu dni od zakończenia eliminacji szkolnych właściwe komisje przesyłają protokół do Komisji Okręgowej.
  • II etap (okręgowy) - 3 grudnia 2021r.
    Komisja Okręgowa, po zakończeniu eliminacji okręgowych pakuje karty odpowiedzi wraz z protokołem w bezpieczną kopertę i w ciągu 24 godzin wysyła przesyłkę do Komitetu Głównego
  • Kwalifikacja do etapu centralnego przed 31 grudnia 2021 r.
  • III etap (centralny) - 17-19 marca 2022 r.
Opóźnienia w przesłaniu dokumentacji do Komisji Okręgowej mogą być przyczyną wykluczenia szkoły z uczestnictwa w Olimpiadzie.