Olimpiada Wiedzy

o Żywieniu i Żywności

Biblioteczka Olimpijska

Seria książek dotyczących tematyki wiodącej

więcej


Zbiór pytań i zadań

Książeczki zawierają testy z zawodów II i III stopnia Olimpiady

więcej


Warto przeczytać

Wybrane artykuły naukowe dotyczące tematyki wiodącej

więcej

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW
OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI
(dotyczące zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na wyższe uczelnie)


Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień w kwestii uprawnień prosimy przed złożeniem dokumentów zasięgnąć informacji w dziekanatach uczelni, które prowadzą wyżej wymienione kierunki studiów. Wcześniej należy poniższe informacje sprawdzić na stronach internetowych uczelni

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
  • Laureaci i finaliści stopnia centralnego przyjmowani są na wybrany przez siebie kierunek studiów w pierwszej kolejności, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przewidzianego dla tego kierunku studiów.
 • Akademia Morska w Gdyni
  • Laureaci i finaliści stopnia centralnego przyjmowani są na wszystkie kierunki (specjalności) prowadzone w AM bez konkursu świadectw jeżeli spełnią warunki zdrowotne studiowania w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Akademia Morska w Szczecinie
  • Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia poza konkursem wyników egzaminu dojrzałości, po spełnieniu wymagań formalnych i dodatkowych form rekrutacji.
 • Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
 • • Laureaci i finaliści stopnia centralnego Kierunek: fizjoterapia*, dietetyka, techniki dentystyczne**, elektroradiologia i zdrowie środowiskowe w przypadku kierunków oznaczonych gwiazdką obowiązuje dodatkowy egzamin sprawdzający umiejętności – pływanie*/modelarstwo**
 • Politechnika Gdańska
  • Laureaci i finaliści stopnia centralnego Kierunek: biotechnologia, chemia.
 • Politechnika Koszalińska
  • Laureaci i finaliści stopnia centralnego Kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka, technika rolnicza i leśna.
 • Politechnika Łódzka
  • Laureaci i finaliści stopnia centralnego. Kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka.
 • Politechnika Radomska
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych. Kierunek: fizjoterapia, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja.
 • Politechnika Rzeszowska
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych Kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, logistyka, stosunki międzynarodowe i zarządzanie.
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Laureaci eliminacji centralnych. Kierunek: dietetyka, bezpieczeństwo żywności, gastronomia i hotelarstwo, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, żywienie człowieka i ocena żywności.
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych otrzymują maksymalną liczbę punktów z biologii przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym zgodnie z obowiązującą uchwałą Senatu.
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • W postępowaniu rekrutacyjnym na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia uwzględniane są osiągnięcia kandydatów w olimpiadach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Każdej olimpiadzie branej pod uwagę w rekrutacji odpowiada jeden z 19 przedmiotów kwalifikacyjnych. Dla naszej olimpiady jest to biologia.
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Laureaci eliminacji centralnych. Kierunek: towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji.
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych. Kierunek: towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji. Laureaci otrzymują maksymalną liczbę punktów z biologii zgodnie z obowiązującą uchwałą Senatu AE w sprawie i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia (tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty).
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych. Kierunek: biologia, inżynieria środowiska.
 • Uniwersytet Łódzki
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych. Kierunek: wszystkie kierunki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz geografia, turystyka i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, studia regionalne, gospodarka przestrzenna; MSM-P; MSM-P; Filia UŁ-turystyka i rekreacja.
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych uzyskują 100% punktów z biologii na poniższe kierunki: Kierunek: techniki dentystyczne, kosmetologia i wszystkie kierunki na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych uzyskują 100% punktów z biologii. Kierunek: dietetyka.
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych. Kierunek: dietetyka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych. Kierunek: bezpieczeństwo żywności, dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka.
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych Kierunek: dietetyka, towaroznawstwo, technologia żywności i żywienie człowieka, • Laureaci eliminacji centralnych. Kierunek: ekonomia, finanse i rachunkowość.
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych. Kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo oraz żywienie człowieka.
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych Kierunek: dietetyka, menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa.
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Laureaci eliminacji centralnych do 5 miejsca. Kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka, jakość i bezpieczeństwo żywności dietetyka.
 • Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych. Kierunek: rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka.
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych Kierunek: analityka chemiczna i spożywcza, biotechnologia, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, technologia chemiczna, zootechnika.
 • Uniwersytet Szczeciński
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych. Wszystkie kierunki realizowane na Wydziale Biologii i Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.
 • Uniwersytet Śląski
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych Kierunek: administracja, prawo, przedsiębiorczość, biotechnologia, biologia, ochrona środowiska, nauki o rodzinie i teologia. • Laureaci eliminacji centralnych{ Indywidualne Studia Międzyobszarowe.
 • Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych. Kierunek: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, technologia chemiczna.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych Kierunek: dietetyka, gastronomia – sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka, mikrobiologia.
 • Uniwersytet Warszawski
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych Kierunek: praca socjalna, profilaktyka społeczna i racjonalizacja, matematyka, socjologia stosowana i antropologia społeczna (laureaci), studia amerykanistyczne, specjalność kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów (Laureaci do 10 miejsca).
 • Uniwersytet Wrocławski
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych. Kierunek: biologia, genetyka i biologia eksperymentalna, mikrobiologia, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym.
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych. Kierunek: biologia, biotechnologia, mikrobiologia stosowana, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności.
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych uzyskują 100% punktów z biologii Kierunek: dietetyka, biotechnologia, koordynowana opieka senioralna, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne.